My CMS

Poduzetništvo po mjeri čovjeka

Projekt financira: Zaklada Kajo Dadić

Provedbom ovog projekta želimo povećati razinu društvenog kapitala u Dubrovačko – neretvanskoj županiji kroz senzibilizaciju stanovnika o volonterstvu, društvenom poduzetništvu i održivom razvoju.

Kroz ovaj projekt također želimo senzibilizirati zajednicu o važnosti i ulozi društvenog poduzetništva, o održivom razvoju i odgovornom turizmu, te senzibilizirati predstavnike institucija o važnosti društvenog poduzetništva.

Aktivno građanstvo znači prvenstveno aktivno uključivanje građana u sudjelovanje u životu svoje zajednice, a time i u demokraciji, u smislu djelovanja i odlučivanja. Upravo su volonterske aktivnosti izraz aktivnog građanstva, stoga je potrebno promicati volonterstvo još u školama, a također i cjelokupnom građanstvu, kako bi se taj trend ustalio u svakodnevne aktivnosti društva.

Osim volonterstva, bitno je ukazati na važnost razvoja malog poduzetništva koje brine o socijalno ugroženim skupinama, takozvano društveno poduzetništvo, o kojem se danas sve više govori te koje se nastoji razviti diljem svijeta.

Pored volonterstva i društvenog poduzetništva, potrebno je znati i neke bitne parametre koji čine zajednicu jakom i održivom u smislu očuvanja resursa za buduće generacije. To je upravo održivi razvoj i odgovorno upravljanje postojećim resursima.

Kako bi povezali volonterstvo, građanski aktivizam i društveno poduzetništvo koje koristi lokalne resurse u svrhu smanjenja nezaposlenosti te istovremeno jača vansezonsku ponudu, osmislili smo niz radionica koje će ojačati postojeće kapacitete.

Projekt potiče razvoj kapaciteta udruga koje djeluju na području cijele županije kako bi širile svoje programe u pravcu podizanja razine društvenog kapitala.

Aktivnosti projekta provodit ćemo u suradnji sa školama na području Dubrovnika i šire okolice, te na području Orebića i Metkovića.