My CMS

Dubrovački đardin u školskom vrtu

Projekt financira : Grad Dubrovnik i Zaklada Adris

Udruga Dubrovačka naranča u suradnji sa Umjetničkom školom Luke Sorkočevića kroz projektne aktivnosti želi doprinijeti uređenju školskog dvorišta te doprinijeti povećanju svijesti djece, mladih i ostalih građana o vrijednosti autohtone biljke dubrovačke ljute naranče – Kraljice dubrovačkih đardina.

Mediteransko područje ima svoj specifičan način življenja. Kako smo i mi dio mediteranskog kulturnog kruga, dio smo i osebujnog načina življenja – življenja na otvorenom.

Aktivnosti koje ćemo provesti kroz ovaj projekt jesu: uređenje školskog dvorišta uz stručni nadzor krajobraznog arhitekta, sadnja ljute naranče u centralnom dijelu dvorišta, interaktivne radionice o značaju dubrovačkih đardina u javnom životu Dubrovčana, korisnim i ukrasnim biljkama koje su se sadile u renesansnim dubrovačkim vrtovima te postavljanje učeničke izložbe u dvorištu škole na temu dubrovački đardini.

Radi očuvanja i stvaranja specifičnog mediteranskog ambijenta i življenja na otvorenom u sklopu školskog dvorišta predviđaju se i nakon završetka projekta, u toplijim mjesecima, izvođenje nastave, postavljanje učeničkih izložbi, koncerata i predstava otvorenih za javnost.

Ideju za ovaj projekt potaknule su profesorice škole, koje su upoznate sa radom udruge preko aktivnosti koje je udruga provodila u suradnji sa drugim lokalnim osnovnim i srednjim školama.