My CMS

Projekt :“Dubrovačka ljuta naranča“

Financirano od : Grad Dubrovnik

Udruga Dubrovačka naranča ovim projektom želi doprinijeti održivom razvoju Grada Dubrovnika, promidžbom dubrovačke ljute naranče kao autohtonog proizvoda grada. Metode koje će projekt obuhvatiti su radionice za djecu, mlade i ostale građane o zaštiti okoliša, izrade džema od ljute naranče, sadnja stabala ljute naranče u školama za ljepši okoliš u gradu, organizacija Dana ljute naranče te promocija projekta javnosti grada Dubrovnika i šire. Rezultati koje očekujemo po završetku projekta su: senzibilizirani građani o autohtonosti dubrovačkog proizvoda i važnoj ulozi dubrovačke ljute naranče u očuvanju okoliša, educirana djeca i građani o izradi džema od ljute naranče (20 osoba), educirana djeca iz osnovnih škola o zaštiti okoliša (15 djece), zasađeno 10 stabala ljute naranče u školskim dvorištima, održan IV. Dan ljute naranče u Dubrovniku, distribuirano 1000 letaka „Dubrovačka ljuta naranča“.

  • održali smo radionicu o zaštiti okoliša za učenike osnovnih škola Lapad, Marin Getaldić i Marin Držić. Na ovoj radionici djeca su interaktivno učila o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada u svrhu zaštite okoliša. Također smo održali radionicu izrade džema od ljute naranče. Provedbom ove aktivnosti educirali smo ciljanu skupinu o izradi proizvoda od ljute naranče te o načinu pakiranja i distribucije.
  • u okviru obilježavanja Dana planete Zemlje održali smo, u suradnji s osnovnim školama, akciju sadnje stabala ljute naranče na otoku Lokrumu.
  • održali smo akciju sadnje ljute naranče u dvorištu Osnovne škole Ivan Gundulić, gdje smo uz pomoć učenika posadili stabla ljute naranče i oplemenili školsko dvorište
  • u suradnji s udrugom DEŠA – Dubrovnik organizirali smo četvrtu godinu zaredom manifestaciju humanitarnog karaktera pod nazivom „Dan ljute naranče“, manifestaciju smo održali na Kandeloru, 02.02.2013. u prostoru Luže. Cilj manifestacije bio je uveličati „festu“ Sv. Vlaha, te promovirati ljutu naranču i proizvode od ljute naranče, kao što su marmelada, arancini, likeri, razni kolačići i torte. Sav prihod od humanitarne akcije uplaćen je Ligi protiv raka Korčula – Pelješac – Lastovo – Mljet.
  • U suradnji s udrugom DEŠA, organizirali smo i slatki festival „Hrvatski festival pekmeza, džema i marmelade“ koji se održava još  od 2007. svake godine na trgu Luža, ispred crkve Sv. Vlaha, u listopadu. Polako, ali sigurno, ovaj slatki festival prerasta u tradicionalnu manifestaciju i svojim sadržajem uvelike pridonosi turističkoj ponudi Grada u posezoni. Pored njegova osnovnog cilja, predstavljanja izvrsnih proizvoda malih proizvođača iz ruralnih krajeva Hrvatske, festival postiže i kulturnu dimenziju jer sažima tradiciju, običaje i izvorne proizvode pretvarajući ih u jedinstveni gastrosuvenir.

Svim navedenima aktivnostima željeli smo dati do znanja da se autohtoni proizvod od ljute naranče ne treba zanemarivati, već da ga treba njegovati kako u svrhu zaštite okoliša tako i u svrhu dodatne autohtone ponude Grada Dubrovnika. Pravilnim iskorištavanjem ovih plodova ujedno pridonosimo očuvanju okoliša time što plodove ne ostavljamo da propadaju, već ih koristimo za daljnju upotrebu.